פרופ' שירה וולוסקי

shira
פרופסור לאנגלית וללימודים אמריקניים
02-5883844

בין ספריה Emily Dickinson: A Voice of War (Yale UP, 1984); Language Mysticism: The Negative Way of Language (Stanford UP, 1994); The Art of Poetry (Oxford UP, 2002); Feminist Theory Across Disciplines (Routledge, 2013) וכן פרסומים בחקר הספרות, הדתות וספרות עכשווית.