צרו קשר

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
בניין מדעי הרוח, חדר 4503
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
דוא"ל:  meitalb@savion.huji.ac.il

ראש החוג: ד"ר ראובן בורג
טלפון: 02-5883979
ruben.borg@mail.huji.ac.il