פרופ' לואיז בית-לחם

bethlehem
פרופסור לאנגלית
02-5883983

שימשה כראש התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. ספרה Skin Tight:  Apartheid Literary Culture and its Aftermath תורגם לעברית בהוצאת רסלינג.