תואר מוסמך

הסמינרים המוצעים בתוכנית המוסמך שלנו מיצגים את נקודות החוזק של הסגל ותחומי המחקר העדכניים ביותר בתחום הספרות. 

מסלול מחקרי

במהלך שנתיים, הסטודנטים במסלול המחקרי ילמדו שני קורסי חובה ו-20 נקודות זכות (נ"ז) בחירה. קורס אחד לפחות חייב לעסוק בספרות שנכתבה לפני המאה ה-19. סטודנטים במסלול המחקרי נדרשים לכתוב תזה (המכונה באופן רשמי "עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי") עד סוף השנה השנייה של לימודי המוסמך שלהם. לאחר הגשת התזה, התלמיד יבחן בבחינה אינטגרטיבית בנושא בעל חשיבות כללית בתחום ביקורת הספרות. לרשימת הקורסים במסלול זה לחצו כאן

מסלול לא מחקרי

סטודנטים עם 80 בממוצע הלימודים לתואר ראשון במחלקה לאנגלית יתקבלו למסלול לא מחקרי. במהלך שנתיים סטודנטים במסלול זה ילמדו שני קורסי חובה ועוד קורסי בחירה עד לסך של 32 נקודות זכות (נ"ז). קורס אחד לפחות חייב לעסוק בספרות שנכתבה לפני המאה ה-19. התלמידים יכתבו עבודות סמינריוניות בשניים מהקורסים. לאחר השלמת הדרישות האחרות, התלמיד יבחן בבחינה אינטגרטיבית בנושא בעל חשיבות כללית בתחום ביקורת הספרות. לרשימת הקורסים במסלול זה לחצו כאן

למידע נוסף על סדר הלימודים בחוג לחצו כאן (PDF). (הקובץ רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ז. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה "אנגלית").