ד"ר לואיז בית-לחם

bethlehem
מרצה בכירה
02-5883983

שימשה כראש התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית. ספרה Skin Tight:  Apartheid Literary Culture and its Aftermath תורגם לעברית בהוצאת רסלינג.