גב' ברנדה מלכיאל

מלכיאל
מורה
02-5883582

מלמדת מיומנות, כתיבה אקדמית, תרגום ועריכה. בין תחומי ההתמחות שלה נמנים תפקידם של ידידי אמת בלימוד שפה ובתרגום; יחסי שפה-תרבות; והשפעת ההכשרה בתרגום על התהליך והתוצר.